BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI X CÔNG ĐOÀN TỈNH BẮC KẠN NHIỆM KỲ 2023 - 2028!

logo Vườn

VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ

(Ba Be National Park)

english vn

Trang chủ»Tin tức»BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI X CÔNG ĐOÀN TỈNH BẮC KẠN NHIỆM KỲ 2023 - 2028!

BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI X CÔNG ĐOÀN TỈNH BẮC KẠN NHIỆM KỲ 2023 - 2028!

* Nhiệt liệt chào mừng Đại hội  X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023-2028!

* Công đoàn Vườn Quốc gia Ba Bể đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của viên chức, người lao động, vì sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước!

* Cán bộ, viên chức, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam!

* Cán bộ, viên chức, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn!

* Cán bộ, viên chức, người lao động tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam!

*Cán bộ, viên chức, người lao động tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội X Công đoàntỉnh Bắc Kạn!

* Cán bộ, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc thực hiện " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"!

z4752518191979 54ee69dd497184300dd383363986cf64

Fanpage

Bản Đồ

46 big

 

BacKan-HoBaBe map

 

Vườn Quốc Gia Ba Bể

Trụ sở chính: Thôn Nà Niểm , Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Điện Thoại: 0965 125 189

 

 

Thống kê truy cập

Bản đồ