Trang chủ - vuonquocgiababe.com

logo Vườn

VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ

(Ba Be National Park)

english vn

banner1

banner1

Trang chủ

TIN TỨC

Phương án quản lý rừng bên vững vườn quốc gia Ba Bể giai đoạn 2021 - 2030

 • Mô tả

  <iframe src="https://drive.google.com/file/d/1pwmp-SgB7YJxKtzO1QsrsQp-eDi9ta7-/preview" width="640" height="480" allow="autoplay"></iframe>

 • Ao Tiên - Truyền thuyết chưa kể

 • Mô tả

  Xuất khẩu nông sản là vấn đề nóng được tập trung thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay. Đại diện Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư - Bùi Quang Vinh nhìn nhận: “Không chỉ là dưa hấu như báo chí đưa tin, mặt hàng khác cũng đang rất khó”.

 • TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN TẠI VƯỜN QUỐC GIA

  Phương án quản lý rừng bên vững vườn quốc gia Ba Bể giai đoạn 2021 - 2030

 • Mô tả

  <iframe src="https://drive.google.com/file/d/1pwmp-SgB7YJxKtzO1QsrsQp-eDi9ta7-/preview" width="640" height="480" allow="autoplay"></iframe>

 • Ao Tiên - Truyền thuyết chưa kể

 • Mô tả

  Xuất khẩu nông sản là vấn đề nóng được tập trung thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay. Đại diện Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư - Bùi Quang Vinh nhìn nhận: “Không chỉ là dưa hấu như báo chí đưa tin, mặt hàng khác cũng đang rất khó”.

 • Bắc Kạn chính là nơi có hồ Ba Bể?

 • Mô tả

  Xuất khẩu nông sản là vấn đề nóng được tập trung thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay. Đại diện Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư - Bùi Quang Vinh nhìn nhận: “Không chỉ là dưa hấu như báo chí đưa tin, mặt hàng khác cũng đang rất khó”.

 • Du lịch vườn quốc gia Ba Bể thưởng thức đặc sản ẩm thực

 • Mô tả

  Xuất khẩu nông sản là vấn đề nóng được tập trung thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay. Đại diện Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư - Bùi Quang Vinh nhìn nhận: “Không chỉ là dưa hấu như báo chí đưa tin, mặt hàng khác cũng đang rất khó”.

 • Khám phá các điểm đến thu hút của Ba Bể

 • Mô tả

  Xuất khẩu nông sản là vấn đề nóng được tập trung thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay. Đại diện Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư - Bùi Quang Vinh nhìn nhận: “Không chỉ là dưa hấu như báo chí đưa tin, mặt hàng khác cũng đang rất khó”.

 • Những địa điểm du lịch vườn quốc gia Ba Bể

 • Mô tả

  Xuất khẩu nông sản là vấn đề nóng được tập trung thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay. Đại diện Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư - Bùi Quang Vinh nhìn nhận: “Không chỉ là dưa hấu như báo chí đưa tin, mặt hàng khác cũng đang rất khó”.

 • Fanpage

  Tin Tức Nổi Bật

  Phương án quản lý rừng bên vững vườn quốc gia Ba Bể giai đoạn 2021 - 2030

 • Mô tả

  <iframe src="https://drive.google.com/file/d/1pwmp-SgB7YJxKtzO1QsrsQp-eDi9ta7-/preview" width="640" height="480" allow="autoplay"></iframe>

 • Ao Tiên - Truyền thuyết chưa kể

 • Mô tả

  Xuất khẩu nông sản là vấn đề nóng được tập trung thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay. Đại diện Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư - Bùi Quang Vinh nhìn nhận: “Không chỉ là dưa hấu như báo chí đưa tin, mặt hàng khác cũng đang rất khó”.

 • Bắc Kạn chính là nơi có hồ Ba Bể?

 • Mô tả

  Xuất khẩu nông sản là vấn đề nóng được tập trung thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay. Đại diện Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư - Bùi Quang Vinh nhìn nhận: “Không chỉ là dưa hấu như báo chí đưa tin, mặt hàng khác cũng đang rất khó”.

 • Du lịch vườn quốc gia Ba Bể thưởng thức đặc sản ẩm thực

 • Mô tả

  Xuất khẩu nông sản là vấn đề nóng được tập trung thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay. Đại diện Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư - Bùi Quang Vinh nhìn nhận: “Không chỉ là dưa hấu như báo chí đưa tin, mặt hàng khác cũng đang rất khó”.

 • Khám phá các điểm đến thu hút của Ba Bể

 • Mô tả

  Xuất khẩu nông sản là vấn đề nóng được tập trung thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay. Đại diện Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư - Bùi Quang Vinh nhìn nhận: “Không chỉ là dưa hấu như báo chí đưa tin, mặt hàng khác cũng đang rất khó”.

 • Những địa điểm du lịch vườn quốc gia Ba Bể

 • Mô tả

  Xuất khẩu nông sản là vấn đề nóng được tập trung thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay. Đại diện Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư - Bùi Quang Vinh nhìn nhận: “Không chỉ là dưa hấu như báo chí đưa tin, mặt hàng khác cũng đang rất khó”.

 • Bản Đồ

  46 big

   

  BacKan-HoBaBe map

   

  Vườn Quốc Gia Ba Bể

  Trụ sở chính: Thôn Nà Niểm , Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

  Điện Thoại: 0965 125 189

   

   

  Thống kê truy cập

  Bản đồ