HỘI THẢO CƠ SỞ GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN DU LỊCH SINH THÁI, NGHỈ DƯỠNG, GIẢI TRÍ TRONG VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ GIAI ĐOẠN 2023 - 2030

logo Vườn

VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ

(Ba Be National Park)

english vn

Trang chủ»Tin tức»HỘI THẢO CƠ SỞ GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN DU LỊCH SINH THÁI, NGHỈ DƯỠNG, GIẢI TRÍ TRONG VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ GIAI ĐOẠN 2023 - 2030

HỘI THẢO CƠ SỞ GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN DU LỊCH SINH THÁI, NGHỈ DƯỠNG, GIẢI TRÍ TRONG VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ GIAI ĐOẠN 2023 - 2030

 

HỘI THẢO CƠ SỞ GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN DU LỊCH SINH THÁI, NGHỈ DƯỠNG, GIẢI TRÍ TRONG VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ GIAI ĐOẠN 2023 - 2030

Triển khai thực hiện “”Phương án quản lý rừng bền vững Vườn Quốc gia Ba Bể giai đoạn 2021 – 2030” theo Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể đã tổ chức triển khai xây dựng Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Vườn quốc gia Ba Bể giai đoạn 2021 – 2030, với mục tiêu phát triển bền vững khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về khu vực, ngày 26/01/2024, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể kết hợp với Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp, Viện Điều tra quy hoạch rừng tổ chức Hội thảo cơ sở góp ý cho các nội dung của Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Vườn Quốc gia Ba Bể giai đoạn 2023 - 2030. Đến dự có lãnh đạo UBND huyện Ba Bể và chính quyền đị phương các xã trong vùng lõi, vùng đệm Vườn Quốc gia Ba Bể, cơ quan, đơn vị chuyên môn …

 

1

 

 

Hội thảo lắng nghe Đơn vị tư vấn đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu xây dựng Đề án và các nội dung chủ yếu về phát triển du lích sinh thái, nghỉ dưỡng trong VQG Ba Bể giai đoạn 2023-2030. Đặc biệt là nội dung định hướng phát triển các điểm du lịch sinh thái, các tuyến du lịch sinh thái, các khu vực cho thuê môi trường rừng và quản lý sử dụng dịch vụ môi trường rừng từ dịch vụ du lịch trong khu vực VQG Ba Bể phục vụ tốt hơn cho công tác bảo tồn.

2

 

Hội thảo đã nhận được các ý kiến góp ý từ các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị cơ sở có mối liên hệ gắn kết chặt chẽ với Vườn Quốc gia Ba Bể trong công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và triển khai chính sách phát triển rừng đặc dụng.

 

Các ý kiến góp ý trong Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện Đề án du lịch sinh thái sát với điều kiện thực tế của khu vực và địa phương. Hội  thảo cũng nhận được các ý kiến về điều kiện, tiềm năng, định hướng phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá ở địa phương vùng đệm và đây là các điểm kết nối với du lịch sinh thái trong Vườn Quốc gia Ba Bể nhằm phát triển du lịch vùng toàn diện hơn.

3 

4

 

5

6

(Các đại biểu phát biểu góp ý với dự thảo Đề án DLST)

7

Đề án trên sẽ là khuôn khổ, hành lang quy định cho các hoạt động phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Vườn Quốc gia Ba Bể giai đoạn 2023-2030; Đề án bước đầu xác định các giá trị của dịch vụ môi trường tự nhiên, môi trường rừng trong các sản phẩm dịch vụ du lịch, xây dựng các cơ chế chia sẻ lợi ích từ du lịch sinh thái cho cộng đồng và cho công tác bảo tồn, góp phần giới thiệu giá trị đa dạng sinh học, môi trường sinh thái, văn hóa bản địa, văn hóa lịch sử của khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể tới du khách trong và ngoài nước; Đề án là cơ sở để thu hút sự hợp tác, đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển du lịch sinh thái hướng tới phát triển bền vững khu vực.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể sẽ tiếp tục hoàn thiện Đề án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

TRUNG TÂM GDMT&DVMTR

Fanpage

Bản Đồ

46 big

 

BacKan-HoBaBe map

 

Vườn Quốc Gia Ba Bể

Trụ sở chính: Thôn Nà Niểm , Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Điện Thoại: 0965 125 189

 

 

Thống kê truy cập

Bản đồ