BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ TỔ CHỨC “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024 GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH “TRỒNG MỘT TỶ CÂY XANH GIAI ĐOẠN 2021-2025”

logo Vườn

VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ

(Ba Be National Park)

english vn

Trang chủ»Tin tức»BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ TỔ CHỨC “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024 GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH “TRỒNG MỘT TỶ CÂY XANH GIAI ĐOẠN 2021-2025”

BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ TỔ CHỨC “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024 GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH “TRỒNG MỘT TỶ CÂY XANH GIAI ĐOẠN 2021-2025”

 

BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ TỔ CHỨC “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024 GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH “TRỒNG MỘT TỶ CÂY XANH GIAI ĐOẠN 2021-2025”

Phát huy truyền thống tốt đẹp về “Tết trồng cây” trong dịp xuân Giáp Thìn 2024, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, cơ quan đơn vị và cộng đồng đối với cng tác bảo vệ, phát triển rừng; nhằm tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Ba Bể, Ban Quản lý VQG Ba Bể đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-BQLVQG ngày 06/02/2024, về việc Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 gắn với Chương trình “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn Vườn Quốc gia Ba Bể.

Ngày 15/02/2024 (tức ngày 06 tháng Giêng năm Giáp Thìn) Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể đã tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 gắn với Chương trình “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.

1

 

Hoạt động có sự tham gia của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đơn vị, phòng ban thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể. Trên cơ sở khảo sát thực tế về điều kiện trong lâm phần Vườn Quốc gia Ba Bể, hoạt động đã trồng bổ sung 58 cây là giống cây gỗ lớn bản địa thuộc nhóm loài quý hiếm, nhằm từng bước nâng cao chất lượng rừng tại các khu vực bị suy giảm.

2

3

4

5

6

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 gắn với Chương trình “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” tiếp tục thúc đẩy nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần nâng cao chất lượng rừng Vườn Quốc gia Ba Bể, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

TRUNG TÂM GDMT&DVMTR

 

Fanpage

Bản Đồ

46 big

 

BacKan-HoBaBe map

 

Vườn Quốc Gia Ba Bể

Trụ sở chính: Thôn Nà Niểm , Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Điện Thoại: 0965 125 189

 

 

Thống kê truy cập

Bản đồ