KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể năm 2023

logo Vườn

VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ

(Ba Be National Park)

english vn

Trang chủ»Tin tức»KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể năm 2023

KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể năm 2023

khtd 1

khtd2

khtd3

khtd4

khtd5

khtd6

khtd7

khtd8

Fanpage

Bản Đồ

46 big

 

BacKan-HoBaBe map

 

Vườn Quốc Gia Ba Bể

Trụ sở chính: Thôn Nà Niểm , Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Điện Thoại: 0965 125 189

 

 

Thống kê truy cập

Bản đồ